Dirigeren

Nadat ik in 1991 het Instructeursdiploma van de Bond van Orkestdirigenten behaald heb en een cursus dirigeertechniek heb gevolgd bij Jos van der Sijde, ben ik Hafabra- directie gaan studeren, eveneens bij Jos van der Sijde. In 2000 heb ik deze opleiding succesvol afgesloten. Na het volgen van enkele jaren zangles, ben ik ook in de koorwereld terecht gekomen als dirigent.

Sinds 1990 ben ik actief geweest als dirigent en instructeur bij diverse verenigingen.